4Developers 2017 w Łodzi – z silną ekipą Symentis

Po nadmorskiej edycji 4Developers 2017 przyszedł czas na łódzką, listopadową odsłonę tego największego festiwalu technologicznego. Jak zawsze nie obyło się bez udziału silnej ekipy z Symentis.

4Developers w Łodzi skupiło prelegentów wokół czterech ścieżek tematycznych: JVM, JavaScript, Databases i Agile. Eksperci Symentis nie tylko wystąpili z prezentacjami, ale także przeprowadzili warsztaty „Architecture Clinic”. Pytaniom uczestników i (nie tylko) architektonicznym problemom czoło stawili: Jarek Pałka, Łukasz Łuczak oraz Wiktor Sztajerowski. Nadmieńmy także, ze dwaj ostatni specjaliści Symentis zasiadali ponadto w Radzie Programowej wydarzenia.

Jeszcze przed pierwszym coffee break, w ścieżce Databases, z prezentacją: „W poszukiwaniu zaginionej wydajności, czyli słów kilka o tym, jak podkręcić aplikacje działające na MongoDB” wystąpił Wiktor Sztajerowski. Po pokonaniu przeciwności natury technicznej, Wiktor przedstawił kolejne fazy wykonywania zapytania oraz omówił wpływ indeksów. Zdradził też kilka trików – między innymi związanych z klastrami (replica set) i możliwością przyspieszenia zapytania dzięki poprawnej optymalizacji z użyciem indeksów. Podczas prezentacji zapadło sporo pytań dotyczących rezerw wydajności w MongoDB, explain(), o kolejność pól w indeksie oraz zasady, jakimi należy się kierować przy tworzeniu indeksów.

Pozytywnym echem (także w sieci) odbiła się prezentacja Jarka Pałki: „Sagi, strumienie, reaktywność i inne buzzwordy” (w ścieżce JVM). Podczas wystąpienia Jarek wskazał na zmiany w systemach przetwarzających duże ilości danych i związanych z nimi oczekiwaniach użytkowników co do czasu dostępu. Na konkretnych przykładach wskazał jak duże serwisy (na przykład Allegro) radzą sobie z tysiącami zdarzeń przypadającymi na jedną sekundę. Opowiedział o „małżeństwie” sag, strumieni, reaktywności i „in-memory data grids”. Nie obyło się też bez anegdot na temat machine learning.

W ścieżce JS Łukasz Łuczak wystąpił z prezentacją na temat: „Vanilla TypeScript”. Po krótkim wprowadzeniu w temat TypeScript, Łukasz podjął (skuteczną) próbę udowodnienia, że jest to nie tylko narzędzie ułatwiające pracę z Angularem, ale to także swoista filozofia, która ma celu ułatwienie tworzenia wartościowego modularnego kodu oraz unikanie błędów.

4Developers to zawsze wyjątkowa atmosfera, setki dyskusji i twórczej wymiany doświadczeń. Jak zawsze dziękujemy za fantastyczne przyjęcie. Czekamy na kolejne odsłony w 2018 roku!