„Architektura IT w prawdziwym świecie” z Symentis

11 grudnia 2017 roku, w Kielcach, Jarek Pałka, Wiktor Sztajerowski oraz Daniel Pokusa z Symentis wzięli udział w ponadtechnologicznej konferencji „Architektura IT w prawdziwym świecie”. Symentis miało zaszczyt pełnić rolę partnera technologicznego wydarzenia.

Obrady tej ponadtechnologicznej konferencji odbyły się w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej. Wśród prelegentów znalazły się aż trzy nazwiska z Symentis. Podczas prelekcji zatytułowanej: „Polyglot persistance”, Wiktor Sztajerowski postawił szereg pytań, które dotyczyły nie tylko relacyjnego modelu danych Edgara Franka Codda, czy iloczynu kartezjańskiego, algebry relacji, ale także teorii zbiorów i języka SQL… Podkreślił, że są one stanowczo niewystarczające w świecie skalowanych usług, Big Data i nieustannie przyrastającej rzeszy użytkowników. Wiktor sporo uwagi poświęcił także modelom danych oraz współistnieniu baz danych. Nie zabrakło też pytań o zagrożenia i korzyści omówionych zjawisk.

Jarek Pałka wystąpił z cieszącą się popularnością prezentacją: „Sagi, strumienie, reaktywność i inne buzzwordy”. Rozpoczął od spojrzenia na tak zwane przetwarzanie wsadowe (ang. „batch processing”). Wskazał na szereg czynników, które doprowadziły do istotnych zmian w ilościach danych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, jak i zmian dotyczących oczekiwań co do czasu dostępu. Nie zabrakło krótkiego case study i spojrzenia na to, jak serwisy typu Allegro radzą sobie z tysiącami zdarzeń na sekundę. Jarek skupił się też na dobroczynnym połączeniu sag, strumieni, reaktywności i „in-memory data grids”.

Daniel Pokusa, w prezentacji „Orchestrate your choreography” zwrócił uwagę na powrót do łask systemów rozproszonych oraz swoistej mody na mikrousługi, czy CQRS. Padło tu wiele istotnych pytań: między innymi o to jak z pojedynczych usług dostarczających jedną funkcjonalność zbudować wartość nie tylko dla biznesu, ale także dla użytkownika… Wreszcie: jaki związek z tym wszystkim ma orkiestra i balet oraz jak należy formować swój kod?

Po przerwie obiadowej, na wybranych uczestników konferencji, czekała prawdziwa wisienka na torcie, czyli kilkugodzinne Warsztaty Architecture Kata. Warsztaty prowadził Jarek Pałka.

Dziękujemy za wszystkie inspirujące dyskusje – zarówno te na forum, jak i w kuluarach. Dziękujemy za fantastyczne przyjęcie i szeroki odzew nie tylko w social media, ale i w mediach lokalnych.

Współorganizatorem konferencji była firma Britenet.

Wszystkich ciekawych wystąpień Jarka Pałki, Wiktora Sztajerowskiego oraz Daniela Pokusy zapraszamy do ich obejrzenia pod linkami: Wiktor Sztajerowski, Polyglot persistanceJarek Pałka, Sagi, strumienie, reaktywność i inne buzzwordy Daniel Pokusa, Orchestrate your choregraphy.