Boiling Frogs 2017

Boiling Frogs 2017 już za nami! 25 lutego Wrocławskie Centrum Kongresowe ponownie stało się miejscem wszelkich twórczych sporów związanych z zagadnieniami języków programowania, frameworków, a nawet… organizacji czasu pracy programistów.

Imponująca agenda, trzy sale, ponad trzydziestu prelegentów, setki słuchaczy, godziny obrad i to, co równie cenne, czyli kuluarowe dyskusje podczas afterparty.

Symentis także miało swojego przedstawiciela – w godzinach popołudniowych Jarosław Pałka przedstawił prezentację „Agile&Architecture”.

Dziękujemy za wspaniały odzew w social media!