Daniel Pokusa z Symentis na spotkaniu Silesia JUG #30

W drugiej połowie lipca, Daniel Pokusa z Symentis wystąpił z prelekcją podczas spotkania Silesia JUG.

Mimo okresu urlopowego, ekipa Symentis zawsze w trasie. W lipcu, Daniel Pokusa z Symentis wystąpił z prelekcją podczas spotkania Silesia JUG, w Katowicach. Wystąpienie Daniela – „Errors, errors everyhere!” odbyło się przy pełnej sali. Jak zawsze, Daniel Pokusa skupił się w prezentacji na praktykach obsługi błędów oraz na tym jak sobie radzić z biznesowymi problemami w systemach asynchronicznych.

Po godzinnej prezentacji nastąpiło Q&A.

Zdjęcie: https://www.meetup.com/Silesia-JUG/photos/29085590/473053907/?_locale=pl-PL