Konferencja GeeCON 2018 w Krakowie z udziałem Symentis

Konferencja GeeCON to stały punkt w kalendarzu Symentis. W tym roku, w maju, Symentis reprezentowali Jarek Pałka oraz Kuba Marchwicki.

Maj bieżącego roku był wyjątkowo intensywnym miesiącem dla Symentis. Tuż przed pierwszą edycją konferencji SegFault w Łodzi, Jarek Pałka i Kuba Marchwicki reprezentowali Symentis podczas krakowskiego GeeCON.

Pierwszego dnia konferencji, Jarek Pałka wystąpił z prezentacją „New java.io.File (geecon.json”); is this really that simple?”. Jarek wyszedł od założenia, że… wszystko jest plikiem, a nowoczesne systemy operacyjne oferują wiele sposobów pracy z plikami – swoistą uniwersalną abstrakcję. Jarek skupił się na tym, jak Java odwzorowuje ten sposób myślenia oraz na tym, jakie może to wywołać skutki. Niezaprzeczalnie, słowem kluczem do całej prezentacji było: IO. Nie zabrakło rozważań o syscalls, wydajności oraz JNI.

Po dniu przerwy, swoją prezentację przedstawił Kuba Marchwicki. Wystąpienie poświęcił tematowi: „Demystifying the voice interfaces hype”. Kuba skupił się na kulisach głosowych interfejsów użytkownika, które jeszcze dekadę temu wydawały się być odległą przyszłością. Wyjaśniał w jaki sposób komputer rozpoznaje co się mówi, przy równoczesnym braku zrozumienia tego, co zostało powiedziane. W prezentacji sporo było spostrzeżeń na temat teorii rozpoznawania mowy, nieco rozważań związanych z fizyką, czy nawet statystyką i biometrią głosu. Nie zabrakło pytań o wątpliwy wpływ interfejsów głosowych na współczesną jakość życia. Całość była niewątpliwie zrzuceniem kotary tajemniczości z zagadnienia.

Konferencja GeeCON skupia się wokół technologii opartych na Javie i Java Virtual Machine (z uwzględnieniem dynamicznych języków, taki jak Ruby, czy Groovy). To forum wymiany doświadczeń na temat nowych metodologii tworzenia oprogramowania, czy wzorców projektowych.

Zdjęcie: https://www.facebook.com/geecon.conference/