Konferencja Greenfield z udziałem Symentis

Tuż po majowej konferencji SegFault, wprost z Łodzi, Symentis wyruszyło na konferencję Greenfield.

Podczas konferencji Greenfield w Zielonej Górze, Symentis reprezentowali: Jarek Pałka, Kuba Marchwicki oraz Daniel Pokusa.

Jarek Pałka wystąpił z prezentacją: „Sagi, strumienie, reaktywność i inne buzzwordy”. Jak zawsze podczas tej prezentacji, Jarek podkreślił, że stanowi ona swoisty pamiętnik z pola bitwy oraz opowieść nie tylko o RX extensions, Apache Kafka i Hazelcast, ale także o tym, kiedy sensownym jest budowanie własnego rozwiązania. Jarek omówił problemy, z jakimi przyjdzie się borykać wszystkim, którzy będą chcieli unikać ich jak ognia. Wskazał też jakie problemy można pomóc rozwiązać biznesowi wykorzystując strumieniowanie danych.

Równolegle, w drugiej ścieżce konferencji, Kuba Marchwicki przedstawił prezentację zatytułowaną: „Architektura mikrousług metodą naukową”. Kuba rozpoczął od zagadnienia, jakim jest decyzja o rozproszeniu istniejącego systemu informatycznego lub napisaniu nowego – już rozproszonego. Nie podejmując oceny takich posunięć, podjął analizę ich skutków. Wskazał na prawa i reguły, które regulują to, w jaki sposób będzie się zachowywał nasz system. Podkreślił jednak, że za każdą wartością podaną na stackoveflow powinna stać solidna metoda naukowa, eksperymenty, a nawet wzory matematyczne.

Podczas konferencji Daniel Pokusa ponownie wykrzyczał: „Errors, errors everywhere!”. Prezentacja Daniela była opowieścią o praktykach obsługi błędów oraz próbą odpowiedzi na pytania o sposoby radzenia sobie z problemami biznesowymi w systemach asynchronicznych. Jak zawsze padło tu sporo ważnych pytań o to jak obsługiwać wyjątki bez równoczesnej utraty danych klientów, ale także o to, jak wiele razy można próbować ponowić konkretną operację. Prezentacja Daniela, to jak sam mówi, historia o tym, co może się nie udać we wspaniałej, skalowalnej i rozproszonej aplikacji.

Całodniowy konferencyjny maraton zakończyliśmy podczas After Party – czyli jak zawsze w miejscu nowych pomysłów i przestrzeni wymiany wspólnych doświadczeń.

Nie sposób także pominąć faktu, że Greenfiled Conference jest partnerem, organizowanej przez Symentis, konferencji SegFault. Dziękujemy!

Zdjęcie: https://www.facebook.com/pg/GreenfieldConf/