KRKDataLink 2017 – bez Symentis to nie to samo!

KRKDataLink 2017 już za nami! 7 czerwca, uczestnicy i słuchacze KRKDataLink w Krakowie, mieli okazję wysłuchać serii inspirujących opowieści Jarka Pałki z Symentis o jego doświadczeniach w budowaniu platformy „data streaming” w oparciu o Apache Kafka, RxJava i Hazelcast. Nie zabrakło także Krzysztofa Kaczmarka (także z Symentis), który dzielił się podczas wystąpienia garścią doświadczeń z obszaru „Datomic in production”.

KRKDataLink to pole do dyskusji na temat programowania funkcjonalnego, Big Data i Java. Jak zawsze 100% konkretów i bogactwo kuluarowej wymiany poglądów i doświadczeń. Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie!