Let’s Manage IT Night #46 w Krakowie z udziałem Daniela Pokusy

W majowym Let’s Manage IT Night #46, w Krakowie, wystąpił Daniel Pokusa z Symentis. Daniel Pokusa był jednym z czterech prelegentów podczas tego wydarzenia.

Daniel przedstawił prezentację: „Organizacja zespołów rozproszonych: przywództwo, wiedza, wydajność”. Podkreślał, że ze względu na współpracę z zagranicznymi klientami, czy z uwagi na zespół pracujący w różnych oddziałach firmy, coraz częściej przychodzi nam pracować w zespołach rozproszonych. Bywa, że przyczyną takiego stanu rzeczy są też trudności z zatrudnieniem odpowiedniego pracownika w interesującej nas lokalizacji lub rosnące oczekiwania samych zatrudnionych. Daniel podkreślał, że z jednej strony, zespoły rozproszone bywają bardziej wydajne, z drugiej zaś – taka organizacja pracy rodzi wiele nowych, nieznanych wcześniej na rynku pracy problemów.

Prezentacja Daniela skupiła się na poszukiwaniu sposobów na budowę efektywnego i wydajnego zespołu, który będzie w stanie pracować zdalnie, na odległość. Wskazała wybrane wzorce organizacyjne, których zastosowanie może wpływać zarówno na wydajność zespołu, jakość wykonywanej pracy, ale także na wymianę wiedzy i doświadczeń w zespole.

Let’s Manage IT Nights to cykl spotkań, przeznaczonych dla wszystkich, którzy szukają inspiracji i wiedzy dotyczącej zarządzania IT.

Dziękujemy za inspirujące spotkanie!