Voyeurs in the JVM land, czyli Jarek Pałka podczas spotkania JUG Kielce

24 kwietnia, na spotkaniu JUG w Kielcach gościł Jarek Pałka z Symentis. Podczas spotkania Jarek przedstawił dwa wystąpienia skupione wokół kryminologii JVM.

Prezentacja Jarka była podzielona na dwie części. Talk #1, „Za uchyloną kotarą” skupiał się przede wszystkim na JVM jako złożonej maszynie, która napędza systemy. Jak zawsze padło tu wiele pytań o poszukiwanie informacji, gdy w tej maszynowni nie wszystko idzie zgodnie planem, czy o odczytywanie i interpretowanie metryk. Jarek wskazał dostępne narzędzia i istotne rozwiązania, które są przydatne każdemu „kryminologowi” JVM. Nie zabrakło rozmów o zapisywaniu zdarzeń z JVM, o narzędziach ukrytych w JDK (w tym Java Mission Control i Flight Recorder) oraz o narzędziach dostępnych z Lunuxie.

Druga część spotkania, Talk #2 – „Przyłapani na akcie” – stanowił przekucie teorii w praktykę. Ta część wystąpienia Jarka skupiła się na zasobożernych procesach, pożerających CPU, RAM i IOOPS systemu. Jarek , wspólnie z uczestnikami spotkania, próbował je znaleźć oraz zidentyfikować źródło problemu z wykorzystaniem poznanych wcześniej narzędzi. W skrócie: kawałek dobrej kryminalistyki JVM.

Pełne, ponad dwugodzinne spotkanie możecie obejrzeć na YouTube: tutaj.