Wiktor Sztajerowski z Symentis na styczniowym JUG we Wrocławiu

19 stycznia, na spotkaniu wrocławskiego JUG, Wiktor Sztajerowski z Symentis wystąpił z prelekcją poświęconą MongoDB.

Styczniowe spotkanie JUG we Wrocławiu skupiło ponad 60 uczestników i odbyło się z myślą o tych, którzy nie pracowali dotychczas z MongoDB. Podczas prezentacji Wiktor wyjaśnił podstawowe koncepcje związane z MongoDB i różnice, jakie powstają w zestawieniu ze światem RDBMS. Mówił zarówno o samej budowie bazy, jak i mechanizmach replikacji czy skalowania oraz ich możliwych zastosowaniach. Podczas prezentacji nie zabrakło także wątków poświęconych obiektom bazodanowym w kontekście MongoDB, a także bazom schemaless.

Liczne pytania o zaawansowane aspekty oraz spory odzew w social media, zaowocowały zaproszeniem na drugą część prezentacji Wiktora, omawiającej już nieco bardziej zaawansowane zagadnienia.