Szkolenia

Kubernetes dla programistów

Kubernetes to otwarte, darmowe narzędzie służące automatycznemu wdrażaniu, skalowaniu i zarządzaniu skonteneryzowanymi aplikacji. Zaskakująco wykorzystanie tego narzędzia pozwala na lepszą i spójną komunikację pomiędzy programistami i administratorami systemów w postaci jednoznacznych plików konfiguracyjnych, które są zrozumiałe i jasne dla obu stron. Co więcej obie strony mogą korzystać z tych samych plików nie łamiąc w żaden sposób zasad bezpieczeństwa (hasła, krytyczne konfiguracje mogą być przechowywane niezależnie) - dzięki temu wzrasta stabilność dostarczanych rozwiązań.

Mastering Apache Spark

Mastering Apache Spark to rozszerzone warsztaty mające na celu zapoznanie jego uczestników z Apache Spark - znanym narzędziem szybkiego przetwarzania danych. "Od zera do bohatera" oznacza, że uczestnicy nie muszą mieć wcześniejszej wiedzy na temat działania Apache Spark, ale po tych warsztatach będą mogli od razu biegle i solidnie wykonywać różne zadania w klastrze Spark. Zyskają oni nie tylko ogólne zrozumienie tego, czym jest Apache Spark, jakie są jego moduły i jak one działają. Uczestnicy uzyskają pogłębiony wgląd w tajniki Apache Spark. To sprawia, że warsztaty te są unikalne na całym świecie, po ich ukończeniu uczestnicy kończący warsztaty będą przygotowani nie tylko do wykonywania podstawowych zadań, ale także uczyni z nich odpowiednich kandydatów do rozwiązywania problemów, jakie mogą wystąpić w produkcji - prawdziwych bohaterów potrzebnych przy każdym projekcie rozproszonym.

Refaktoryzacja do wzorców

Wzorce znajdziemy wszędzie wokół nas. Symbolizują coś powszechnego i użytecznego. Coś co się sprawdziło jako znane podejście do rozwiązania pewnej grupy problemów poprzez swoją efektywność oraz reużywalność. Podczas tego szkolenia uczestnicy zapoznają się z przykładowymi refaktoryzacjami do kilku znanych wzorców projektowych.

Wystąpienia publiczne i autoprezentacja

Wystąpienia publiczne budzą w Was lęk? Obawiacie się, że znów nie dacie rady? Podczas szkolenia „Wystąpienia publiczne i autoprezentacja” nauczycie się jak mówić, by Was słuchano, jak opanować stres, jakich zachowań unikać, wreszcie... jak komunikować się z szerokim audytorium oraz mediami.

Nowoczesne aplikacje z React.js

React to biblioteka javascript rozwijana przez Facebooka i Instagram ułatwiająca tworzenie interfejsu użytkownika. React.js używa swojego własnego wirtualnego drzewa DOM w którym żyją komponenty. To podejście pozwala uzyskać niesamowitą elastyczność i świetne wyniki wydajności, ponieważ React.js oblicza co powinno się zmienić zanim uaktualni prawdziwe drzewo DOM.

Efektywna refaktoryzacja

Refaktoryzacja to teoretycznie bardzo dobrze znana koncepcja. Praktycznie każdy o niej słyszał. Ale czy wiemy jak do niej podejść w praktyce? Czy za teorią często nie stoi chęć napisania danego kodu od nowa ponieważ już go nie lubimy albo już nie nadaje się nawet do
przeczytania i szybkiego zrozumienia? To praktyczne szkolenie pokazuje jak podejść do refaktoryzacji w najmniejszych możliwych
krokach, robiąc z niej naszą codzienną praktykę. Szkolenie ma za zadanie zmotywować programistów do wspólnej, jak i samodzielnej pracy nad jakością kodu każdego dnia - co jest konieczne do dostarczenia kodu wysokiej wartości.