SZKOLENIA

Bez kategorii

Kubernetes dla programistów

Kubernetes to otwarte, darmowe narzędzie służące automatycznemu wdrażaniu, skalowaniu i zarządzaniu skonteneryzowanymi aplikacji. Zaskakująco wykorzystanie tego narzędzia pozwala na lepszą i spójną komunikację pomiędzy programistami i administratorami systemów w postaci jednoznacznych plików konfiguracyjnych, które są zrozumiałe i jasne dla obu stron. Co więcej obie strony mogą korzystać z tych samych plików nie łamiąc w żaden sposób zasad bezpieczeństwa (hasła, krytyczne konfiguracje mogą być przechowywane niezależnie) - dzięki temu wzrasta stabilność dostarczanych rozwiązań.

Mastering Apache Spark

Mastering Apache Spark to rozszerzone warsztaty mające na celu zapoznanie jego uczestników z Apache Spark - znanym narzędziem szybkiego przetwarzania danych. "Od zera do bohatera" oznacza, że uczestnicy nie muszą mieć wcześniejszej wiedzy na temat działania Apache Spark, ale po tych warsztatach będą mogli od razu biegle i solidnie wykonywać różne zadania w klastrze Spark. Zyskają oni nie tylko ogólne zrozumienie tego, czym jest Apache Spark, jakie są jego moduły i jak one działają. Uczestnicy uzyskają pogłębiony wgląd w tajniki Apache Spark. To sprawia, że warsztaty te są unikalne na całym świecie, po ich ukończeniu uczestnicy kończący warsztaty będą przygotowani nie tylko do wykonywania podstawowych zadań, ale także uczyni z nich odpowiednich kandydatów do rozwiązywania problemów, jakie mogą wystąpić w produkcji - prawdziwych bohaterów potrzebnych przy każdym projekcie rozproszonym.

Nowoczesne aplikacje z React.js

React to biblioteka javascript rozwijana przez Facebooka i Instagram ułatwiająca tworzenie interfejsu użytkownika. React.js używa swojego własnego wirtualnego drzewa DOM w którym żyją komponenty. To podejście pozwala uzyskać niesamowitą elastyczność i świetne wyniki wydajności, ponieważ React.js oblicza co powinno się zmienić zanim uaktualni prawdziwe drzewo DOM.

Wprowadzenie do MongoDB dla programistów

Istnieje kilka przesłanek dlaczego w ogóle warto poznać i zastanowić się nad użyciem MongoDB w projekcie. Jedną z nich jest potrzeba skalowania horyzontalnego (moment gdy dodawanie kolejnych dysków do serwera przestaje być możliwe do realizacji), ale nie tylko dlatego warto zwrócić uwagę na tę bazę. Jest ona również alternatywą dla baz relacyjnych, gdy schemat danych ulega ciągłym zmianom, bądź - co gorsza - nie ma go w ogóle lub sytuacja, w której to, na czym najbardziej nam zależy, to stała dostępność danych.

Tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Spring Framework

3 dni warsztatów (60% programowanie, 40% wykład) z jednego najbardziej popularnych frameworków na platformie Java - Spring Framework.

PostgreSQL w 1 dzień

Zastanawialiście się, która z otwartych relacyjnych baz danych jest tą najpotężniejszą? Mowa oczywiście o Postgresie. To zarazem jedna z najstarszych baz, do dziś znajdująca się w ścisłej światowej czołówce. „PostgreSQL w 1 dzień” to krótkie szkolenie, które pozwoli Wam sprawnie poruszać w jego ramach.