SZKOLENIA

Java i JVM

Tworzenie wydajnych aplikacji i optymalizacja JVM

Optymalizacja „garbage collector”, Java Memory Model i tworzenie wysokowydajnych aplikacji na platformę Java to zagadnienia, które uważacie za warte zgłębienia? Java Virtual Machine (JVM) to obecnie jedna z najbardziej zaawansowanych wirtualnych maszyn, stanowiąca też podstawę sukcesu języka programowania Java. Maszyna wirtualna dostarcza innowacyjnych możliwości automatycznego zarządzania pamięcią (tzw. „garbage collector”), uwspólniony dla wielu architektur procesorów model pamięci (Java Memory Model), a także sporo optymalizacji wykonywania kodu. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wewnętrznymi mechanizmami rządzącymi JVM oraz technikami pisania wysokowydajnych aplikacji w języku Java.

Bezpieczna Java – Secure Java

Bezpieczna Java to krótkie, jednodniowe szkolenie z możliwością certyfikacji. Szkolenie zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa, uświadamia zagrożenia – zarówno ogólne, jak i specyficzne, umożliwia ćwiczenie nabywanej wiedzy oraz pozwala rozeznać zagadnienie (nie tylko) na gruncie Java.