SZKOLENIA

rozwiązania cache

Rozwiązania cache dla aplikacji internetowych

Memcached, Infinispan, Redis, Ehcache, Hazelcast? Jak dobrać odpowiednie rozwiązanie? Jak zintegrować je z aplikacją i jak skalować? Dziś cache to jedna z podstawowych technik optymalizacji aplikacji. Rozwiązania te odnajdziemy we wszystkich warstwach aplikacji - od warstwy dostępu do danych, po warstwę prezentacji. O ile wdrożenie cache do istniejących już aplikacji nie sprawia dziś żadnych trudności, to skalowanie i optymalizacja wykorzystania cache, jak również dobór odpowiedniego rozwiązania do określonych potrzeb, nie jest już prostym zadaniem.
Podczas szkolenia pomożemy Wam dobrać odpowiednią implementację, pomożemy też zintegrować ją z Waszą aplikacją. Pokażemy jak zapewnić odpowiednią skalowalność rozwiązania.