SZKOLENIA

wzorce projektowe

Wzorce EIP z wykorzystaniem Spring Integration

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z wzorcami EIP, w oparciu o rzeczywiste przypadki użycia z wykorzystaniem Spring Integration. Enterprise Integration Patterns (EIP) to zbiór wzorców projektowych, które opisują techniki integracji aplikacji, ze szczególnym naciskiem na tworzenie wysokowydajnych, skalowalnych i łatwych w zarządzaniu integracji aplikacji klasy „enterprise”. Dzięki uwspólnionemu słownikowi pojęć, ułatwiają one komunikację pomiędzy zespołami pracującymi nad określonymi rozwiązaniami. Czy to nie jest idealne rozwiązanie Waszych problemów?
Podczas szkolenia zapoznacie się z wybranymi wzorcami EIP na przykładach rzeczywistych problemów i projektów zrealizowanych przez prowadzących szkolenie trenerów. Wzorce EIP zostaną zaimplementowane z wykorzystaniem Spring Integration. W tym kontekście omówione zostaną także zagadnienia testowania i monitorowania aplikacji wykorzystujących wzorce EIP.