Mastering Apache Spark

Profesjonalny programista musi zachować równowagę pomiędzy byciem ekspertem na bardzo wąskim polu, i orientacją w zmieniających się wyzwaniach naszej branży. Big Data to jedna z tych dziedzin, których profesjonalny inżynier oprogramowania po prostu nie może zignorować. Środowiska, w których awaria infrastruktury jest częścią codziennej rutyny, gromadzone dane, które nie mieszczą się na pojedynczej maszynie lub dane które muszą być przetwarzane szybko (w sekundach, a nie w godzinach) – to tylko kilka wyzwań, przed którymi stoją projekty Big Data. Apache Spark to szybkie i ogólne narzędzie do przetwarzania danych na dużą skalę. Był on od razu zaprojektowany tak, aby poradzić sobie z wyżej wymienionymi problemami. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się Big Data w tej chwili, czy nie, wraz z wykładniczym wzrostem naszej branży (zarówno pod względem złożoności, jak i przestrzeni użytkowników) i pojawiającymi się nowymi dziedzinami, takimi jak nauka dot. danych – może okazać się, że dogłębna znajomość Apache Spark może mieć kluczowe znaczenie.

Pojęcia i umiejętności

Wśród wielu pojęć, z którymi zapoznają się uczestnicy, są:

Big Data, Map-Reduce, Partitioning, HA & resilience in cluster environment, HDFS Apache Spark architecture (logical & physical), Driver program, Master node, Worker node, Executor, RDD (Resilient Distributed Dataset), Transformations & Actions, Partitions, Tasks, Pipelining, Shuffeling, DAG (Directed Acyclic Graph), data locality, Spark Execution Model, Partitoner, Caching, Checkpointing, Broadcast, Accumulators, Spark Memory Model, DataFrames, Datasets, Working with semi-structured & strucutred data (json, parquet, avro), Spark Catalyst optimizer, predicate push down, Project Tungsten, Streaming, DStream, Strucutred Streaming, Back pressure & Elastic Scaling.

Program:

 1. Wprowadzenie
  • Co to jest Apache Spark?
  • Co było wcześniej?
  • Wyzwania, problemy i zagadnienia z MapReduce
  • The Big Picture
 2. Spark Core
  1. Typowe pułapki (groupBy)
  2. Pogłębiona wiedza na temat działania klastra
  3. Problemy Classpath & Serialization
  4. Konfiguracja Spark
  5. Spark UI & Spark history server
  • RDD
  • Transformacje vs. działania
  • Partycje i zadania
  • RDD for key values
  • Pipelining & Shuffling
  • DAG & Stages
  • Resilience
  • Problemy z wydajnością i sposoby zaradzenia im
  • Caching & Checkpointing
  • Broadcasts & Accumulators
  • Joins
 3. Spark Core – elementy wewnętrzne
  • 5 rzeczy definiujących RDD
  • Algorytmy tasowania
  • Model pamięci Spark
 4. Spark SQL
  • Zalety danych pół-strukturyzowanych
  • SQL
   • Wprowadzenie
   • Joins
   • Hive
  • Dataframes
   • Wprowadzenie
   • Joins
   • JSON
   • Parquet
   • Avro
  • DataSets
   • Problemy z Dataframes
   • Dataset na ratunek!
  • Dlaczego Spark SQL działa szybciej
   • Structure vs Expression
   • Catalyst Optimizer
   • Predicate Push Down
   • Projekt Tungsten
  • Spark SQL – elementy wewnętrzne
   • Jak są wdrażane Dataframes i Datasets
   • Jak działa Catalyst Optimizer
  • Spark Streaming
   • Dlaczego Streaming?
   • Przegląd ogólny
   • Reciever – zadanie długoterminowe
   • Resilience
   • Transformacje
    • Stateless
    • Stateful (Window & Sliding duration, .reduceByWindow, .updateStateByKey vs .mapWithState)
   • Przykład Ultimate Apache Kafka
   • Structured Streaming
  • Pozostałe tematy
   • Back pressure & Elastic Scaling
   • Uruchomienie Spark na Mesos
   • Pytania i odpowiedzi

Architecture kata – doradztwo – mikrousługi – szkolenia 

Symentis – nie tylko dla programistów

Zapytaj o szkolenie