Nowoczesne aplikacje z React.js

React to biblioteka javascript rozwijaną przez Facebooka i Instagram ułatwiająca tworzenie interfejsu użytkownika. React.js używa swojego własnego wirtualnego drzewa DOM, w którym żyją komponenty. To podejście pozwala uzyskać niesamowitą elastyczność i świetne wyniki wydajności, ponieważ React.js oblicza co powinno się zmienić zanim uaktualni prawdziwe drzewo DOM.

Dzięki warsztatom „Nowoczesne aplikacje z React.js” poznasz JSX (i nowe możliwości jakie daje ES6 z tym związane), dowiesz się jak tworzyć własne komponenty Reactowe oraz jak iteracyjnie zaadaptować Reacta do istniejącego projektu. Wszystko to w warsztatowej formie z ćwiczeniami.

Nauczysz się też budować dobrą architekturę frontendu za pomocą Reduxa. Ucząc się Redux’a ważne jest, by robić to w kontekście aplikacji wystarczająco dużej, aby poznać jego zalety. Lepszą nazwą tej części kursu byłoby „Redux – prawdziwe zastosowania”. Jeżeli masz już dość robienia „todo list” – ta część kursu jest dla Ciebie. Omówimy co czyni Redux’a tak specjalnym w zarządzaniu stanem aplikacji. Zbudujemy „prawdziwą” aplikację, żeby można było zobaczyć jak Redux pozwala obsłużyć warunki brzegowe takie jak optymistyczne aktualizacje i obsługę błędów w komunikacji z serwerem. Dotkniemy też wielu technologii, które działają świetnie z Redux’em – takich jak Immutable.js, Firebase i CSS Modules.

Program szkolenia „Nowoczesne aplikacje z React.js”:

Podstawy React.js

– Pierwszy komponent

– Własności

– Zdarzenia i stan

– Własności vs stan

– Migrowanie do React

Elementy ES6/7

– Arrow functions

– Zasięgi

– Wartości domyślne i gather/spread operator

– Destrukturyzacja

– Template Strings

– Symbole, Iteratory i generatory

Zaawansowany React

– Wydajność

– Component Based Architecture

Redux

– Podstawy

– Wzorce architektoniczne

– Normalizowanie struktur danych

– Asynchroniczna obsługa eventów

– Komunikacja z serwerem

– Optymistyczne aktualizacje

– Obsługa błędów

– Autentykacja

– Redux z React’em

– Niemutowalność

Firebase

– Utrwalanie danych

– Denormalizacja struktur danych

– Uwierzytelnianie

– Uaktualnienia real time

– Projektowanie dla real time

React Router

React Router z Redux

Immutable.js

CSS Modules

Zaawansowany Webpack

Hot Module Replacement

Time Travel Debugging

ESLint

Budowania dla środowisk produkcyjnych

Architecture kata – doradztwo – mikrousługi – szkolenia 

Symentis – nie tylko dla programistów

Zapytaj o szkolenie