Rozproszony system kontroli wersji Git

Git to rozproszony system kontroli wersji stworzony na potrzeby rozwoju systemu operacyjnego Linux.

Celem szkolenia jest zapoznanie Was z nowym modelem kontroli wersji zaproponowanej przez Git, pokazanie narzędzi oraz technik i modeli pracy z rozproszonym systemem kontroli wersji. Podczas szkolenia, oprócz części teoretycznej i praktycznych warsztatów, omówione zostaną sposoby migracji z Subversion.

Program szkolenia „Rozproszony system kontroli wersji Git”:

 • Historia systemów kontroli wersji – SourceSafe, CVS, SVN
 • Git- rozproszony system kontroli wersji
  • Historia projektu, założenia
  • Podstawowe pojęcia i koncepty
 • Porównanie systemu SVN (Subversion) i Git
 • Techniki i podejścia do migracji z SVN do Git
 • Omówienie struktury repozytorium Git
 • Omówienie regionów: indeks, przestrzeń robocza, repozytorium lokalne, repozytorium zdalne
 • Śledzenie zmian i ignorowanie plików
 • Gałęzie, scalanie, zmiana bazy (przebazowanie, ang. rebase)
 • Narzędzia i techniki wizualizacji (git gui, EGit)
 • Sposoby pracy z Gitem
  • Centralne repozytorium
  • Model poruczników
  • Rozgałęzianie (ang. fork)
  • „Wrzuć mi to proszę” (ang. pull requests)
 • Porównanie interfejsów interakcji z Gitem
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Praca z historią zmian
 • Konfiguracja repozytorium

Doradztwo – Mikrousługi – Szkolenia

Symentis – nie tylko dla programistów! 

Zapytaj o szkolenie