Rozwiązania cache dla aplikacji internetowych

Skalowanie i optymalizacja cache spędza Wam sen z powiek? Głowicie się nad doborem rozwiązań adekwatnych do potrzeb użytkowników? Dziś cache to niezaprzeczalnie jedna z podstawowych technik optymalizacji aplikacji we wszystkich jej warstwach – od dostępu do danych, po warstwę prezentacji. Szkolenie „Rozwiązania cache dla aplikacji internetowych” pomoże Wam obrać właściwą drogę. Memcached, Infinispan, Redis, Ehcache, a może Hazelcast? Podczas szkolenia dowiecie się jak zintegrować je z aplikacją, jak zapewnić odpowiednią skalowalność rozwiązania oraz jak dobrać odpowiednią implementację.

Szkolenie „Rozwiązania cache dla aplikacji internetowych” to praktyczne wprowadzenie do technik i algorytmów cache’owania, inwalidacji obiektów, czy zagadnień związanych z czasem ich życia oraz algorytmów wygaśnięcia. Pod okiem trenera przeanalizujecie i porównacie możliwości dostępnych rozproszonych cache, poznacie techniki analizy aplikacji z wykorzystaniem profilerów pamięci i czasu wykonania metod. Ponadto przeanalizujecie poszczególne przypadki użycia cache oraz techniki optymalnych rozwiązań na potrzeby konkretnych scenariuszy. Niezawodny cache? Tak, to możliwe! Program szkolenia obejmuje także techniki budowania rozwiązań klasy HA przy pomocy klastrów serwerów cache.

Program szkolenia Rozwiązania cache dla aplikacji internetowych”:

 1. Wprowadzenie do technik i algorytmów cache’owania
  1. Cache hit vs cache miss
  2. Inwalidacja obiektów
  3. Czas życia obiektów
  4. Algorytmy wygaśnięcia (LFU,LRU,FIFO,LIRS)
 2. Dostępne rozproszone cache, analiza i porównanie możliwości
  1. Memcached
  2. Redis
  3. EHCache
  4. Infinispan
  5. Hazelcast
 3. Integracja aplikacji Java EE z rozwiązaniami cache, JSR 107
 4. Techniki analizy aplikacji z wykorzystaniem profilerów pamięci i czasu wykonania
  metod (określanie zapotrzebowania na cache danych)
 5. Przypadki użycia cache i techniki optymalnego doboru cache na potrzeby
  wybranych scenariuszy

  1. Cache dynamicznych stron HTML
  2. Cache wywołań EJB
  3. Cache obiektów/encji JPA
  4. Cache współdzielony
  5. Cache hybrydowy
 6. Techniki monitorowania i optymalizacji wykorzystania cache przez aplikacje
  1. Wstępne wypełnianie cache („preloading”)
  2. Przepełnienie cache („offloading”)
  3. Trwałe obiekty w cache
  4. Techniki monitorowania i optymalizacji wykorzystania cache przez aplikacje
 7. Niezawodny cache. Techniki budowania rozwiązań klasy HA z wykorzystaniem
  klastrów serwerów cache

Doradztwo – Mikrousługi – Szkolenia – Architektura systemów IT

Symentis – nie tylko dla programistów! 

Zapytaj o szkolenie