Testowanie wydajności aplikacji internetowych

Wydajność i niezawodność aplikacji internetowych to nie tylko klucz do sukcesu na rynku aplikacji, ale i konieczny odzew wobec oczekiwań współczesnych użytkowników. Martwicie się, że testowanie wydajności aplikacji to spore nakłady na fachowców i niezbędną infrastrukturę? Szkolenie „Testowanie wydajności aplikacji internetowych” to odpowiedź na wszystkie Wasze obawy i wątpliwości. Rozpoczynamy od wprowadzenia w metodykę testów wydajnościowych. Wskażemy Wam nie tylko sposoby identyfikacji celów wydajności aplikacji, ale także (równie ważnych) celów biznesowych. Wspólnie prześledzimy proces testowania wydajności, przeanalizujemy wymagania i ustalimy cele poszczególnych testów.
„Testowanie wydajności aplikacji internetowych” to szkolenie, które poprowadzi Was krok po kroku: od projektowania testów wydajnościowych i odpowiedniego przygotowania środowiska, przez wykonywanie testów, po zbieranie wyników i ich analizę. Podczas szkolenia zapoznacie się z problematyką automatyzacji testów wydajnościowych oraz zarządzaniem i rozwojem scenariuszy testowych. Poznacie niezbędne narzędzia do generowania danych i projektowania testów. Sami też, choć pod okiem trenera, przeprowadzicie serię symulacji.

 1. Wprowadzenie do metodyki testów wydajnościowych
  1. Identyfikacja celów wydajności i celów biznesowych
  2. Typy testów wydajnościowych
  3. Proces testowania wydajności
  4. Zrozumienie sposobu testowania wydajności
  5. Podejścia do procesu testowania wydajności
  6. Zbieranie wymagań i ustalenie celów testów
  7. Wybieranie sposobów pomiaru i kryteriów akceptacji
  8. Określenie profilu ruchu
 2. Projektowanie testów wydajnościowych i przygotowywanie środowiska
  1. Platforma docelowa vs platforma testowa, najczęściej popełniane błędy
  2. Przygotowanie scenariuszy i danych do testów
  3. Narzędzia do generowania danych do testów wydajności na przykładzie Databene Benerator
  4. Konfigurowanie infrastruktury na potrzeby testów wydajnościowych
  5. Projektowanie testów z wykorzystaniem JMeter oraz SOAPUI
  6. Projektowanie testów z wykorzystaniem narzędzi skryptowych, Funkload, locust.io oraz Grinder
  7. Definiowanie obciążenia i profilu ruchu
 3. Wykonywanie testów wydajnościowych
  1. Symulowanie transakcji, wykorzystanie narzędzi nagrywających ruch
  2. Symulacja obciążenia z wykorzystaniem testów rozproszonych na przykładzie JMeter i locust.io,
  3. Symulacja obciążenia systemu, z wykorzystaniem narzędzi Unix (m.in. stress)
  4. Analiza czynników wpływających na obciążenie systemu
 4. Zbieranie i analiza wyników testów wydajnościowych
  1. Monitorowanie wykorzystania zasobów systemu (IO,CPU,RAM) z wykorzystaniem narzędzi Unix
  2. Monitorowanie JVM z wykorzystaniem VisualVM i dostępnych rozszerzeń
  3. Monitorowanie zachowania serwera aplikacyjnego z wykorzystaniem JavaMelody
  4. Analiza zachowania systemu, typowe scenariusze (IO, CPU, RAM, aktywność GC, „lock contention”)
  5. Analiza tzw. „wąskich gardeł” z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Java SDK a także profilerów i Eclipse Memory Analyzer Tool
  6. Agregacja wyników testów oraz parametrów systemu z wykorzystanie Graphite
 5. Automatyzacja testów wydajnościowych
 6. Zarządzanie i rozwój scenariuszy testowych

Consulting – Mikrousługi – Szkolenia – Architektura systemów IT

Symentis – nie tylko dla programistów! 

Zapytaj o szkolenie