Doradztwo

Doradztwo Symentis to kompleksowy proces usprawniania organizacji.

Spektrum działania Symentis obejmuje zarówno techniki wytwarzania oprogramowania, jego testowanie, skalowanie, jak i zbieranie wymagań oraz efektywną komunikację. Głęboko wierzymy, że prawdziwa zmiana w organizacji może zapisać się na stałe w DNA firmy i być efektywna tylko wtedy, gdy jest podjęta systemowo i całościowo. Organizacja to skomplikowany układ naczyń połączonych, zatem tylko synergia działania na wszystkich poziomach pozwala na zwiększoną efektywność i jakość na każdym polu. W czym tkwi sedno naszej strategii? We „wstrzyknięciu” naszych konsultantów na różne poziomy działania organizacji. Zrozumienie działania organizacji, jej kultury i potrzeb, to podstawa skutecznego doradztwa.