O projektach IT (i nie tylko) – Łukasz Łuczak na ProMEET w Warszawie

Podczas spotkania Łukasz Łuczak z Symentis wystąpił z prezentacją: „Co może pójść nie tak w świecie rozwijania projektów IT”.

Łukasz wyszedł od istotnej uwagi, że pracy nad nowym projektem często towarzyszy niewiedza co do kierunku, w którym się on rozwinie. Trudno wówczas określić, jakie funkcje zostaną dodane, jaka liczba użytkowników będzie aktywnie z nich korzystać, czy z jakimi zewnętrznymi systemami należy współpracować. Łukasz podkreślił, że już na tym etapie pracy niezwykle łatwo o podjęcie błędnej decyzji architektonicznej.

Podczas spotkania Łukasz Łuczak omówił ryzyka, jakie czekają na nas u progu każdego projektu oraz wskazał, które z nich można przewidzieć już na tak wczesnym etapie. Opowiedział o popularnych błędach projektowych, które lubią mścić się w przyszłości. W swojej prezentacji skupił się głównie na projektach webowych – przede wszystkim na frontendzie (choć o backendzie także dało się usłyszeć kilka słów).

Czerwcowa, warszawska edycja ProMEET była kolejną odsłoną tego eventu dla branży IT, organizowanego w największych miastach Polski.