ProMEET#19 z Danielem Pokusą z Symentis

Z końcem lipca, w Krakowie, obył się ProMEET#19. Podczas spotkania, z prelekcją wystąpił Daniel Pokusa z Symentis.

26 lipca, w Krakowskim pubie Hevre, odbył się dziewiętnasty już ProMEET. Podczas spotkania Daniel Pokusa z Symentis wystąpił z prezentacją: „Wprowadzenie do Kubernetes z perspektywy programisty”.

Podczas wystąpienia Daniel skupił się na codzienności, czyli na warsztacie pracy programisty w środowisku k8s.. Omówił funkcjonalność Kubernetes, równocześnie wskazując na to, że jest to istotna i być może obecnie jedyna warta rozważenia alternatywa dla znanych i powszechnie stosowanych rozwiązań. Całość wystąpienia została wzbogacona garścią praktycznych przykładów na bazie własnych doświadczeń.

Obok Daniela Pokusy, gościem ProMEET#19 była Anja Uba.