Kubernetes dla programistów

Kubernetes to otwarte, darmowe narzędzie służące automatycznemu wdrażaniu, skalowaniu i zarządzaniu skonteneryzowanymi aplikacji. Zaskakująco wykorzystanie tego narzędzia pozwala na lepszą i spójną komunikację pomiędzy programistami i administratorami systemów w postaci jednoznacznych plików konfiguracyjnych, które są zrozumiałe i jasne dla obu stron. Co więcej obie strony mogą korzystać z tych samych plików nie łamiąc w żaden sposób zasad bezpieczeństwa (hasła, krytyczne konfiguracje mogą być przechowywane niezależnie) – dzięki temu wzrasta stabilność dostarczanych rozwiązań.
Szkolenie to dedykowane jest dla programistów którzy posiadają podstawowe informacje na temat dockera i chcą rozszerzyć swoją wiedzę, aby móc wykorzystać potencjał Kubernetesa w swojej firmie.

Program szkolenia – Kubernetes dla programistów

Zagadnienia podstawowe:

Grupa zagadnień nie wymagająca od uczestników specjalnej wiedzy o sieciach, load balancingu, czy administracji serwerami i zaawansowanym bezpieczeństwie. Poruszane tematy są wystarczające do rozpoczęcia developmentu nawet dużych i skomplikowanych systemów.
 1. Wprowadzenie do Kubernetesa
  1. Czym jest i jak jest zbudowany kubernetes?
  2. Czym wyróżnia się kubernetes na rynku?
  3. Omówienie czym są pody, deploymenty, serwisy
 2. Konfiguracja i przygotowanie lokalnego środowiska programistycznego
  1. Instalacja minikube na lokalnych maszynach
  2. Podstawowe operacje i komendy minikube
  3. Omówienie wizualnego panelu
 3. Opracowywanie konfiguracji aplikacji
  1. Konfiguracja podstawowego PODa
  2. Komunikacja pomiędzy podami
  3. Definiowanie bazy danych (oraz innych serwisów zależnych od naszych aplikacji) na potrzeby developmentu
 4. Awaryjność i skalowalność
  1. Definiowanie reguł zachowania w wypadku braku odpowiedzi
  2. Definiowanie automatycznych reguł skalowania aplikacji
 5. Wdrożenia
  1. Metody wdrażania nowych aplikacji oraz jak je wybierać,
  2. Wdrażanie nowych wersji modułów bez zatrzymania systemu,
  3. Przywracanie poprzedniej wersji w wypadku nie udanego wdrożenia.
 6. Konfiguracja i bezpieczeństwo
  1. Przygotowywanie konfiguracji na potrzeby różnych środowisk
  2. Sposoby zarządzanie konfiguracją
  3. Przechowywanie haseł i danych wrażliwych
 7. Dobre praktyki. 
  1. Wersjonowanie
  2. Kopie zapasowe
  3. Metody szybkiego opracowanie danych testowych dla środowisk developerskich
  4. Metody pracy z dużymi systemami na lokalnych maszynach developerskich

Zagadnienia zaawansowane:

Poniższe zagadnienia rozszerzają podstawowe informacje o tematy pozwalające programistom na zarządzanie i konfigurację środowisk testowych, integracyjnych oraz w dużej mierze produkcyjnych.
 1. Zarządzanie środowiskiem zdalnym
  1. Proxy – konfigurowanie bezpiecznego połączenia z klastrem k8s
  2. Modyfikacja zdalnego środowiska
 2. Ingress
  1. Wybór i konfiguracja modułu sterownika ingressa
  2. Zarządzanie dostępną mapą usług
 3. Bezpieczeństwo
  1. Komunikacja z wykorzystaniem SSL pomiędzy modułami
  2. RBAC – role i uprawnienia
  3. Namespaces – przestrzenie separujące aplikacje, bądź ich wersje
 4. LoadBalancing
  1. Podstawy wyboru i przygotowania loadbalancingu
 5. Automatyzacja wdrożeń
  1. Wykorzystanie prywatnego konta dockerhub jako źródła obrazów
  2. Przygotowanie CI oraz CD dla środowisk testowych i integracyjnych
  3. Dobre praktyki
Powyższe zagadnienia nie opisują procesu instalacji i konfiguracji całego klastra kubernetesa – w tym celu prosimy skontaktować się z zapytaniem o szkolenie „Kubernetes dla administratorów”.

Doradztwo – Mikrousługi – Szkolenia – Architektura systemów IT

Symentis – nie tylko dla programistów! 

Zapytaj o szkolenie