Wprowadzenie do MongoDB dla programistów

Wprowadzenie do MongoDB dla programistów. Adresaci szkolenia:

Programiści/testerzy, którzy chcą zapoznać się z obsługą podstawowych elementów MongoDB. Od uczestników wymaga się jedynie ogólnej wiedzy na temat baz danych – szkolenie prowadzone będzie „od zera”.

Cel:

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom tematu NoSQL na przykładzie MongoDB. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się m.in. czym jest MongoDB, jak wygląda interfejs użytkownika czy jak się ma składnia zapytań MongoDB do klasycznego SQL’a. Dowiedzą się również czym jest _id i dlaczego identyfikator encji nie zawsze musi być losową wartością. Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił zarządzać dokumentami w MongoDB (dodawać, modyfikować, pobierać), pozna i będzie umiał wykorzystać składnie zapytań wraz z użyciem projekcji. Oprócz tego, uczestnik będzie potrafił tworzyć indeksy i wykorzystywać je w zapytaniach. Dodatkowo, w ramach możliwości czasowych, uczestnik dowie się jak realizowana jest agregacja, jakie są jej ograniczenia, będzie potrafił filtrować i agregować dane z dokumentów oraz pozna mechanizm replikacji danych.

Szkolenie nie porusza:
– dostępu do bazy z aplikacji
– sharding’u
– wewnętrznej budowy bazy

Wymagania:
– własny laptop
– zainstalowana baza MongoDB

Program:

Wstęp

NoSQL – przegląd
MongoDB – przegląd
Postać przechowywanych danych w MongoDB
Porównanie MongoDB i relacyjnych baz danych
Życie bez relacji – sposoby modelowania danych

CRUD

Tworzenie dokumentów
Pobieranie dokumentów
Opretory zapytań
Projekcje
Aktualizacja dokumentów
Kursory

Indeksy

Podstawy
Indeksy na polach wewnętrznych
Indeksy złożone
Indeksy wielokluczowe
Indeksy z funkcją mieszającą
Właściwości indeksów
Zapytania pokryte (indeksem)

Agregacja *

Wstęp *
Operatory *
Limity *

Replikacja *

Węzły replikacyjne *
Potwierdzenie zapisu *
Odczyt danych z węzłów zapasowych *

* elementy opcjonalne – będą realizowane w ramach możliwości i potrzeb.

Consulting – Mikrousługi – Szkolenia – Architektura systemów IT

Symentis – nie tylko dla programistów

Zapytaj o szkolenie