SZKOLENIA

Git

Rozproszony system kontroli wersji Git

Szkolenie z rozproszonego systemu kontroli wersji Git ma charakter warsztatowy, opiera się na analizie praktycznych przykładów i omówieniem modeli pracy. Całość jest uzupełniona o techniki i rekomendacje podczas migracji z systemu Subversion.